هر شب ساعت هشت شب

 

راس ساعت هشت با اعلام یک حرف مسابقه رو شروع میکنیم

 

با فرمی که در زیر ادرسشو میزارم وارد می شوید و اسامی را وارد و ثبت می کنید .

 

جایزه هر شخصی که به طور کامل پاسخ دهد 300 امتیاز خواهد بود.

 

هر شب ساعت 8 شب با اعلام در سایت بمب چت مسابقه اغاز می شود.....