🔷❗❗ شاید 100 دلار در خارج خیلی کم باشه ولی قطعا در داخل ایران ارزش امتحان کردن یه بازی ساده رو داره

 

اولین پست ما در رابطه با سایتی که شما با چند بار لمس کردن صفحه گوشی و بدون هیچ چیز دیگه این رقم رو بدست بیارید با ما همراه باشید